top of page

KULUÇKAHANE

Setter Room
Gelişim Salonu İklimlendirme Sistemi

•Soğutma, ısıtma, G4+F7 filtre, sirkülasyon pompası, vanalar, basınç kontrollü, frekans kontrollü fan motoru, plc kontrolü ve MCC paneli dahil tistenilen basınç ve kapasitede setter room  için iklimlendirme sistemi.

Hatcher Room
Çıkım Salonu İklimlendirme Sistemi

•Soğutma, ısıtma, G4+F7 filtre , sirkülasyon pompası, vanalar, basınç kontrollü, frekans kontrollü fan motoru, plc kontrolü ve MCC paneli dahil istenilen basınç ve kapasitede iklimlendirme sistemleri.  Toz koridoru basınçlandırma sistemi entegre edilir, dış ortam egzost atışları bu şekilde sağlanmış olur. 

Fümigasyon Odası

Isıtma, hava karıştıma temiz hava giriş  ve ekzost sistemi

•Kuluçka makinasına konulacak yumurtaların ön ısıtma odası olarak ta kullanılablecek şekilde dizayn edilir. Isıtma rezistansları veya petekler konularak ortamın formalin gazının tam yumurtalar üzerinde etkisi olacak sıcaklığa getirilir. Bu arada da karıştırma fanları ile fümigasyon gazının bütün yumurtalara temas etmesi sağlanır. Fümigasyon işlemi bittikten sonra temiz hava içeri alınır bu esnada formaldehit gazı dışarı atılır. Sistem tamamen otomatik kontrollüdür. 

bottom of page