top of page

اتاق ذخیره سازی منجمد

انجماد یکی از بهترین فرآیندها برای نگهداری طولانی مدت میوه ها و سبزیجات است. با نگهداری در انجماد، رنگ، عطر و ارزش غذایی بسیاری از میوه ها و سبزیجات حفظ می شود. پس از برداشت میوه ها و سبزیجات تازه، تغییرات شیمیایی، بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی در ساختار آنها ادامه می یابد. با انجماد، چنین واکنش هایی یا به طور کامل متوقف می شوند یا به حداقل می رسند. برای تولید میوه ها و سبزیجات منجمد با کیفیت و قابل اعتماد باید از میوه ها و سبزیجات تازه و با کیفیت استفاده شود. علاوه بر این، نوع و تنوع محصول، وضعیت بلوغ آن، برخی پیش تیمارهای انجام شده، نوع بسته بندی و درجه یخ زدگی نیز از ویژگی هایی است که در به دست آوردن یک محصول با کیفیت باید مورد توجه قرار گیرد. در پایان فرآیند انجماد، دمای میوه و سبزی به دمای نگهداری محصولات منجمد (18- درجه سانتیگراد) کاهش می یابد. در این دما، محصولات منجمد برای مدت طولانی پایدار می مانند. [Academic Food 8 (2) (2010) 36-44].

bottom of page