top of page

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
2021-2027 IPARD Programı (IPARD III Dönemi)


2024 YILI ÇAĞRI TAKVİMİ

     Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2024 yılı içinde aşağıda belirtilen çağrı takvimine uygun olarak proje başvuruları kabul edecektir.

     PROGRAMIN KAYNAĞI
     Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur.

     BAŞVURU YAPILACAK İLLER
     Çıkılacak çağrı ilanları kapsamında, IPARD III Programı’nın uygulanacağı 81 ilimizden proje başvurusu yapılabilecektir.*


     DESTEKLENECEK TEDBİRLER
2024 yılı içinde çıkılacak çağrılar kapsamında;
- M1 - Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
- M3 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
- M7 - Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
tedbirlerinden inşaat, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.*

ipard.jpg

    Alınan başvuruların toplam destek tutarının

    Çağrı için ayrılan bütçeyi
aşması durumunda, IPARD Programı’nda ilgili tedbir için belirtilen
sıralama kriterlerine göre başvurular sıralanacak ve bütçenin yeterli
olduğu sayıda başvuru incelenecektir.
    Bu duyuru çağrı takvimi hakkında bilgilendirme amaçlı olup, her bir
tedbir için yayımlanacak Çağrı İlanları esas olacaktır. Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu bu duyurudaki tüm hususları
değiştirme hakkını saklı tutar.
İlanen Duyurulur.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
2021-2027 IPARD Programı (IPARD III Dönemi)


BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

    Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 21 Mart 2024 tarihinde Birinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2021-2027 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

    PROGRAMIN KAYNAĞI
    Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “kamu katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

    BAŞVURU YAPILACAK İLLER
    IPARD III Dönemi Birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında destek almak amacıyla 81 ilden proje başvurusu yapılabilecektir.

    DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ
    “M3 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirinden yapım işi, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.

image.png

    BAŞVURU TARİHLERİ
    Başvurular, 05.04.2024 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinde kabul edilmeye başlanacaktır.
Online Proje Başvuru Sistemi 07.05.2024 tarihi saat 18:00’de kapatılacaktır.
Başvuruların son teslim tarihi 09.05.2024, saat 18:00’dir.
Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.


    YATIRIM SÜRELERİ
Birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla
18 (on sekiz) ay olarak planlanmalıdır.

    ÖNEMLİ HUSUSLAR
    Kurumumuza sunulan proje başvurularının inceleme süreçlerine ivedilikle başlanacak olmakla
birlikte; desteklenecek projelerin duyurulması ve hibe sözleşmelerinin imzalanması;
        - Programın 81 ilde uygulanmasına yönelik program değişikliğinin, Avrupa Komisyonu
         tarafından resmi olarak onaylamasının,
        - Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı 2021-2027 Dönemine (IPARD III)
          yönelik Finansman Anlaşması’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından
          gerçekleştirilecektir.


    Söz konusu hususlardaki gelişmelere ilişkin TKDK tarafından kamuoyuna gerekli bilgilendirme
yapılacaktır.


    Alınan başvuruların toplam destek tutarının Çağrı için ayrılan bütçeyi aşması durumunda, IPARD Programında ilgili tedbir için belirtilen sıralama kriterlerine göre başvurular sıralanacak ve
bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecektir.

    BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER
   
Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi
(Versiyon 1.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.
Ayrıca, Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de dikkate alınmalı ve
söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, Kurumumuzun internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip
edilmelidir.


    TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinin adres ve telefon bilgilerine Kurumumuzun
internet adresinde, (www.tkdk.gov.tr) İletişim başlığı altından veya 1. Çağrıya ait Bilgi Kitapçığından ulaşılabilir.


    Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bu duyurudaki tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.


İlanen Duyurulur.

* Kurumumuza sunulan proje başvurularının inceleme süreçlerine ivedilikle başlanacak olmakla birlikte; desteklenecek projelerin duyurulması ve hibe sözleşmelerinin imzalanması;
- Programın 81 ilde uygulanmasına yönelik program değişikliğinin, Avrupa Komisyonu tarafından resmi olarak onaylamasının,
- Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı 2021-2027 Dönemine (IPARD III) yönelik Finansman Anlaşması’nın Resmi Gazete ’de yayımlanmasının ardından gerçekleştirilecektir.
Söz konusu hususlardaki gelişmelere ilişkin TKDK tarafından kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

bottom of page