top of page

گروه چیلر آب

چیلرهای آب کمپرسور اسکرول 

 

این در محدوده ظرفیت 30 کیلو وات - 110 کیلو وات تولید می شود، مناسب برای دمای فرآیند +5 / + 20 درجه سانتیگراد، می تواند در شرایط بیرونی تا +55 درجه سانتیگراد کار کند، می تواند به ویژگی های اختیاری برای مناطق گرمتر مجهز شود، دارای دو یا بیشتر است. مدارهای مستقل کمپرسور و کندانسور

چیلرهای آب کمپرسور اسکرو

 

در محدوده ظرفیت 60 کیلو وات - 375 کیلو وات تولید می شود، مناسب برای دمای فرآیند +5 / +20 درجه سانتیگراد، می تواند در شرایط بیرونی تا +55 درجه سانتیگراد کار کند، می تواند به ویژگی های اختیاری برای مناطق گرمتر مجهز شود، دارای دو یا بیشتر است. مدارهای مستقل کمپرسور و کندانسور

bottom of page